תכנון מס נכון: הלוואה באפס אחוז ריבית

ענף תכנוני המס פורח לאחרונה יותר ויותר. רשות המיסים מנסה להבדיל בין תכנוני מס חוקיים לבין כאלו הנוגעים בתחום האפור, רגע לפני שהם מכונים 'התחמקות מתשלום מס'. איך נביא לדחיית תשלומי המס באופן חוקי, שגם יזקוף לטובתנו רווחים?

גם אם בסופו של יום נידרש לשלם מס על הכנסותינו, הרי שקיימת משמעות רבה לשני היבטים בתשלום המס: הראשון הוא כמובן, אחוז המס שנידרש לשלם, והשני הוא המועד בו נחויב בתשלום המס.

את מעלותיו של ההיבט הראשון כולנו מכירים. מי לא רוצה לשלם פחות מס? אבל גם בהיבט של דחיית מועד התשלום מצוי רווח גדול, ובתכנון נכון ניתן לזקוף את הרווח הזה לזכותנו.

המשקיע המפורסם, וורן באפט, נוהג לכנות את תכנון דחיית תשלומי המס, כ'הלוואה על חשבון המדינה, באפס אחוז ריבית וללא הצמדה למדד'. שכן הכסף שיגיע בסופו של דבר לרשויות המס, נותר כרגע ברשותנו ואנחנו יכולים לעשות בו שימוש, ולהרוויח עליו. בהמשך נראה כי במקרים מסוימים הכסף שנותר ברשותנו יכול להסב לנו רווחים גדולים ועל כן כדאי להקדיש מחשבה לאופן בו ניתן לדחות את תשלומי המס.

תכנון דחיית תשלומי המס: חברה בע”מ

התכנון הנפוץ של דחיית מס, הוא עסק הפועל בתור חברה בע”מ, ולא בתור עצמאי. מבחינת שיעור תשלום המס, הרי שמדובר בהבדל מצטבר של 1%-2% לטובת חברה בע”מ, עקב המס על משיכת דיבידנד. ההבדל הנמוך מביא לכך שכל עוד ולא מדובר ברווחים גדולים מאד, אין יתרון בחברה בע”מ. בנוסף, הרשויות דואגות לאזן את שיעור חיובי המס, כך שלא ייווצרו הבדלי מס משמעותיים בין חברה בע”מ לבין עוסק עצמאי.

המשקיע המפורסם, וורן באפט, נוהג לכנות את תכנון דחיית תשלומי המס, כ’הלוואה על חשבון המדינה, באפס אחוז ריבית וללא הצמדה למדד’ אולם התמונה משתנית כשמביטים על מועד חיוב המס. מבחינת דחיית המס, יש בחברה בע”מ יתרון עצום, היות שכל עוד ובעל השליטה בחברה לא מושך את רווחי החברה לכיסו הפרטי, אלא משאיר אותם בחברה הרי שהוא נהנה משיעור מס חברות נמוך של 25%. כך שיתרת המזומנים בקופת החברה גדולה משמעותית וניתן להמשיך לסחור או להשקיע בכספים הללו.

מתי ישלם בעל החברה בע”מ את המס? – תשלום המס יתבצע רק במשיכת הכספים ע”י בעל השליטה, וגם אז הוא יתבצע על כל הסכום שנמשך לפי שיעור המס באותה שנה, יוצא מכך שבינתיים, הכסף צובר ריבית, וריבית דריבית.

דחיית תשלומי המס: שימוש מושכל בתיק ההשקעות

תיקי השקעות מספקים מגוון גדול של חיובי מס, בשיעורים שונים ובמועדים שונים. במצב הנוכחי, השקעות בניירות ערך – מניות ואגרות חוב, נושאות מס על רווחיהן, בשיעור של 25%. מס זה נקרא ‘מס רווח הון’.

מתי נשלם את המס האמור? – למעשה, לא נשלם אותו ישירות לרשות המיסים, אלא מס זה מנוכה ע”י הבנק או בית ההשקעות שבו מנוהל התיק. המס ינוכה בזמן מכירת ני”ע ברווח, כשבדפי פירוט החשבון נבחין במס בשיעור 25%. מצב זה נקרא ‘ניכוי מס במקור’. כלומר, עוד לפני שהרווח מגיע לידינו, החברה שסייעה לנו ביצירת הרווח מפרישה את המס ומעבירה אותו לרשות המיסים.

בדוגמה הבאה נבין כיצד ניתן ליצור רווח גבוה מדחיית תשלומי המס על רווחי הון: שמעון בעלים של תיק ני”ע סולידי בשווי 500,000 ₪. התיק מושקע באג”ח בדירוג גבוה, ובמניות סולידיות, עם טווח השקעה של 20 שנה ללא שינויים משמעותיים בתיק. התשואה הממוצעת בתיק היא 7% לשנה. התכנון הנפוץ של דחיית מס, הוא עסק הפועל בתור חברה בע”מ, ולא בתור עצמאי

לאחר תום תקופת 20 השנים, התשואה המצטברת ההון בתיק המניות תעמוד על כ-178%, לאחר ניכוי מס רווח הון שנתי בשיעור 25%. הסיבה לשיעור הרווח הגבוה יותר משיעור הרווח השנתי כפול 20 שנה הוא, בגלל ריבית דריבית, כלומר, מידי שנה נוסף לקרן סכום הריבית השנתי וגם הוא נושא ריבית. אי לכך הריבית הסופית גבוהה מאד. אם ניקח דוגמא זו, אולם ללא ניכוי המס מדי שנה. תשואת התיק תעמוד לאחר 20 שנה על 215%.

כעת מתחדד ההפרש בין תשלום מס מיידי לבין דחיית תשלומי המס עד לפדיון תיק ההשקעות. אילו יתאפשר לשמעון להמשיך ולהשקיע את הכספים ללא תשלום מס מיידי, הוא יוכל להמשיך ולצבור תשואה נאה על כל הסכום, ובבוא היום, כשיפדה את הכספים, ישלם מס על הרווח בשיעור שבו יהיה חייב על פי הנסיבות. אולם אם יידרש לשלם את המס על הרווחים כבר עתה, הרי שיבצר ממנו להמשיך ולשאת רווחים על הכספים אותם הוא מחויב להעביר כבר עתה לרשויות המס.

במצב הנוכחי מס הכנסה אינו נותן אישורי פטור מניכוי מס במקור על מכירת ני”ע על אף שהסכום אינו נפדה אלא מושקע בני”ע אחר. במילים אחרות: מס הכנסה אינו נותן לדחות את ניכוי מס לזמן פדיון תיק ההשקעות אלא דורש את חלקו עכשיו, מה שמונע רווח גדול לשמעון.

אבל יש לכך פתרון. בשורות הבאות נציע תכנון מס שמאפשר לדחות את ניכוי המס.

בשנים האחרונות אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, אישר להקים מסלול השקעות חדש בקרנות השתלמות וקופות גמל. למעשה המסלול חדש בארץ, אבל בארה”ב מדובר במסלול השקעות ותיק.

אם ניקח את הדוגמה שהובאה למעלה, אזי התשואה המצטברת בתיק ההשקעות של שמעון, תעמוד על 215% לעומת 178% אילו היה מנוכה מס במקור המסלול החדש מאפשר לנהל את החיסכון הפנסיוני, וכן את קרן ההשתלמות, באופן עצמאי. שם המסלול הוא ira כמקבילו בארה”ב. יש במסלול זה הגבלות שונות, כדי להגן על כספי הפנסיה שלא ילכו לטמיון בהשקעות גרועות. אחד מההגבלות הוא שאין להחזיק בני”ע אחד מעל 10% משווי התיק. ההגבלה מבקשת להגן על כספי הפנסיה מפני מפולת המתרחשת בנייר ערך מסוים. מדובר בפיתרון חשוב מאד עבור אנשים רבים, המבינים בהשקעות, ומעוניינים לחסוך לפי טעמם והבנתם האישית.

קרן השתלמות כידוע, מקנה 2 הטבות מס: האחת, בעת ההפקדה. היא מקנה זיכוי/ניכוי ממס הכנסה. והשניה היא, שאין מס רווח הון על רווחי הקרן. ההטבות הינן בכפוף לתקרות ההפקדה. אדם שמפקיד לקרן מעל התקרה המותרת להפקדה אינו זכאי להטבות, לכן את מס ההכנסה הוא משלם מיידית על היתרה. וכאן מגיע הנושא המרכזי – על הרווחים היחסיים מעל התקרה המותרת, הוא חייב במס רווח הון, אבל לא באופן מיידי, אלא בעת פדיון הקרן.

כעת, אדם שיש לו תיק השקעות סולידי לטווחים ארוכים, ואינו זקוק לכסף ב-6 שנים הקרובות, יכול להפקיד את הסכום לקרן השתלמות בניהול אישי – ira. ולדחות את תשלום המס על מס רווחי ההון, עד לפדיון הקרן. ואם אינו זקוק לכסף הוא יכול לדחות את הפדיון לטווח בלתי ידוע.

אם ניקח את הדוגמה שהובאה למעלה, אזי התשואה המצטברת בתיק ההשקעות של שמעון, תעמוד על 215% לעומת 178% אילו היה מנוכה מס במקור. התשואה תגדל על ידי כך שהכספים שבסופו של דבר יגיעו לרשויות המס, יושקעו בינתיים בתיק ההשקעות וימשיכו לצבור רווחים, עד למועד בו יחויב שמעון בתשלום המס.

חשוב להוסיף לתועלת העניין, שניתן להשתמש באפשרות הנקראת ‘העברת ותק’. כאשר ישנם 2 קרנות האחת בת פחות משש שנים, והשניה מעל שש שנים, ניתן להשליך את הוותק של הוותיקה על הצעירה, ולפדות אותה לפני תום 6 שנים. לכן יש כדאיות לפתוח מדי שנה קרן השתלמות חדשה עם סכום נמוך. לא נאריך בכך יותר מכיוון שזהו נושא הראוי למאמר נפרד.

עד כאן עסקנו באדם המנהל את תיק ההשקעות באופן עצמאי. אולם אדם שאינו מבין בניהול השקעות, ומעונין לדחות את מס רווח ההון עומד בפני אפשרות נוספת והיא, השקעה בקרנות נאמנות (פטורות). או במסלולי השקעה בחברות הביטוח, הנקראים פוליסות חיסכון והשקעה, ובהם החיוב במס רווח הון הוא רק בפדיון הפוליסה.

האופציה של ניהול ההשקעות באופן עצמאי מנוצלת היטב על ידי שחקנים המבינים את האפשרות הגלומה בה. לאחרונה פורסם, כי אחד מבתי ההשקעות, שינה את התקנון של קרן נאמנות מסוימת בניהולו, כדי להקשות על מי שרוצה להשקיע בקרן הנאמנות המסוימת. לכאורה מדובר בצעד אבסורדי לחלוטין. בית ההשקעות הרי מרוויח מכל משקיע נוסף, ומדוע, אם כן, הוא מערים קשיים בפני משקיעים פוטנציאלים? בירור קצר העלה, כי מדובר בקרן נאמנות עבור לקוח אחד, שמנוהלת לפי טעמו האישי והם אינם מעוניינים במשקיעים נוספים, כדי שלא להקשות על שינויים במסלולי ההשקעות.

הסיבה שאותו לקוח משקיע דרך קרן נאמנות, היא כמו שכתבנו – לנצל את הפטור מניכוי מס במקור עד לפדיון הכסף מקרן הנאמנות. אם אתם מעוניינים לדעת מהו הסכום שהקרן נאמנות הזו מנהלת, הרי שמדובר בסכום ‘צנוע’ של 212 מליון ₪. היקף ההשקעה מעיד על פוטנציאל החיסכון הטמון בה, באמצעות דחיית תשלומי המס עד למועד הפרעון.

חשוב להדגיש מכיון שמדובר במה שמוגדר כ’תכנון מס’. פקיד השומה יכול לטעון כי מדובר בתכנון מס מלאכותי, אולם גם במידה והוא יטען כך, לא יצא הפסד מס, מכיוון שאז חבות המס תהיה כמו המצב הרגיל, ולא יותר מכך.

חשוב להדגיש: המאמר מתייחס אך ורק לפן המיסויי של ההשקעה, ואין בו משום המלצה להשקעה בכל קרן השתלמות, קופת גמל או ניירות ערך למיניהם.

המידע הניתן במאמר אינו תחליף לייעוץ מקצועי ספציפי, ואיננו אחראים לתוצאות השימוש בו

אהבתם? שתפו!

רואים מעבר לחשבון

צוות המשרד שלנו מזמין אותך לעשות סדר אחת ולתמיד! הצטרף לנבחרת הלקוחות המרוצה ותהנה גם אתה משירות מושלם ורף גבוה של שביעות רצון.

שאלה? כתבו לנו!

תיאום שיחה טלפונית

מלאו את הטופס ונחזור אליכם בתוך 24 שעות!

פרטים נוספים:

טל: 03-5780203    | cpa@freilich.co