חברה בע”מ מזווית אחרת

סיומה של שנת מס, מתאפיין במאמרים רבים אודות הכדאיות המשתנה בין חברה לעצמאי. חישובים משתנים, נתוני המס, חוקי ההסדרים ועוד, באים לידי ביטוי בטורי העיתונות הכלכלית מידי שנה.

הידעת שחברה בע”מ אינה נמדדת רק בשיעורי המס?

הכל על חברה בע”מ, על כדאיותה מזווית שונה, ועל תכנוני מס שונים שנעשים באמצעות חברה בע”מ.

מהי חברה בע”מ?

חברה בע”מ זה ישות וגוף משפטי בפני עצמו, שאין לה כל קשר למייסדים או למנהלים בפועל. בעלות החברה נמדדת במניות, וקיימת הפרדה מלאה בין החברה לבין בעלי המניות.

חברה בע”מ מוגדרת בשני מישורים עיקריים:

המישור המשפטי שעיקרו הוא הערבות המוגבלת. היות והחברה הינה גוף אחר מהבעלים, אם החברה נקלעה לחובות, לא ניתן לגבות את החובות מבעלי המניות, שכן החברה חייבת ולא הם. זהו המושג המשפטי מסך, המבדיל בין בעלי המניות לחברה. במקרים מסוימים בעיקר בפשיעה של בעלי השליטה, ביהמ”ש מבצע הרמת מסך. זהו תהליך שמשמעותו תביעה אישית של בעלי השליטה.

המישור המיסויי הינו שיעור מס הכנסה אחיד. מס של 23% מהשקל הראשון ללא מדריגות מס, וללא הבדל בין רווח רגיל לרווח הון. כמו כן חברה בע”מ אינה חייבת במס ביטוח לאומי על הכנסותיה.

חברה בע”מ אינה חייבת לכלול את שני המישורים. ישנן חברות הנקראות חברה שקופה. חברות שקופות הינן בערבון מוגבל מהפן המשפטי, אך במישור המיסויי הינן כמו היחיד.

מאידך ישנם חברות שהם רק במישור המיסויי, אולם בהיבט המשפטי, אין מסך בין בעלי המניות לבין החברה, והערבון לא מוגבל. מדובר בעיקר בחברות של רואי חשבון, עורכי דין, רופאים ועוד, שאינם יכולים להימלט מאחריותם על ידי נתינת השירות בתור חברה בע”מ.

שיעור המס בחברה בע”מ הינו נמוך מאד. לכן העדיפה המדינה להגביל את הכדאיות לבעלי הכנסות גבוהות לעבוד כחברה בע”מ, והטילה מס על משיכת רווחים מהחברה – דיבידנד. שיעור המס, שאגב, עלה בשנת 2012 כחלק מהמלצות ועדת טרכטנברג, הינו 30%. בשפת המס זה נקרא מיסוי דו שלבי. בשלב הראשון מס חברות, ובשלב השני מס על הדיבידנד, כאשר רווחי החברה עוברים מן החברה אל הישות הפרטית.

בנוסף, על מנת שבעלי המניות לא ינצלו את שיעור המס הנמוך של החברה לצרכיהם הפרטיים, הטילו תשלום מקדמות מס על הוצאות מסוימות, הנקראות הוצאות עודפות.

המיסוי הדו שלבי מייקר מאד את תשלומי המס, אך ניתן לנצלו לטובת בעלי המניות, ע”י משיכת המשכורת לבעלי המניות, מן החברה. כך המשכורת תוגדר כהוצאה של החברה, והיא לא תחויב במס. לעומת זאת, ברמת היחיד מקבל המשכורת, זה יחושב לפי מדרגות המס, הניכויים והזיכויים שלו כשכיר.

חשוב להדגיש, כי כאשר המשכורת גבוהה באופן לא הגיוני,  פקיד השומה יכול לסווג את משיכת המשכורת כדיבידנד, ואז בחברה המשכורת לא תוגדר כהוצאה.  לעומת זאת, ברמת היחיד  שיעור המס על דיבידנד יהיה קבוע ויעמוד על 30%

שאלת המיליון דולר: עצמאי או חברה בע”מ?

בנקודה זו באים מחשבי החישובים מדי שנה, האם כדאי להישאר עצמאי או להפוך לחברה בע”מ. בדרך כלל הם מחשבים את נקודת האיזון, שבה כדאי להתאגד בחברה בע”מ. בסיס החישוב הוא משיכת רווחי החברה מדי שנה לכיס הפרטי של בעלי השליטה.

עצמאי בעל הכנסות גבוהות, המגיע למדרגת המס הגבוהה של 48-50%, עומד בנקודה בה אפשר לשקול בין להישאר עצמאי לבין להפוך לחברה.

אולם יש בחישובים אלו בעיה מסוימת, שכן חלק נכבד מבעלי חברות בע”מ, אינם מתאגדים כחברה בע”מ, רק למטרת משיכת הרווחים. מטרתם היא משיכת סכום מסוים הדרוש למחיה החודשית, והשארת יתרת הרווחים בחברה, תוך כדי שימוש בדחיית המס.  דחיית המס הינה תכנון מס מצוי מאד, המכונה: ‘מס נדחה הוא מס נחסך’. במסגרת טור זה, צוטט בעבר המשקיע המפורסם וורן באפט, באמרו כי “דחיית מס היא הלוואה ללא ריבית וללא הצמדה על חשבון המדינה”.

הכנסותיו של בעל עסק עומדות על 400,000 ₪ לשנה, לאחר הוצאות מוכרות למס הכנסה, מה שנקרא ההכנסה החייבת במס. אותו בעל עסק צריך למחייתו 10,000 ₪ אותם הוא רוצה למשוך מהעסק. ואת יתרת הסכום, הוא מעוניין להשקיע באפיקים אחרים.

כעצמאי, סכום המס יעמוד על 96,000 ₪ וסכום ביטוח לאומי יעמוד על 60,840 ₪. כלומר, המס המצטבר יעמוד על 156,840 ₪.

במידה והוא יתאגד כחברה בע”מ, וימשוך ממנה משכורת של 10,000 ₪ נטו, (ולשם כך עליו למשוך משכורת של 13,000 ₪ ברוטו). המס המצטבר בתור חברה בע”מ, והמסים על משיכת המשכורת, עומדים על 81,962 ₪.

הפרש משמעותי של 74,889 ₪ לטובת חברה בע”מ.

כאשר בעל השליטה מעוניין למשוך את הרווחים מהחברה עליו לשלם מס על הדיבידנד, אולם בינתיים, בפרט אם מדובר במספר שנים, יש לו סכום הרבה יותר גדול להשקעות. זהו העיקרון של מס נדחה הוא מס נחסך. חשוב לציין, כי בשלב מסוים וברמת הכנסות מסוימת, אין צורך למשוך דיבידנד, כי בעלי הון רבים אינם זקוקים למשיכת כל הרווחים, על אף רמת חייהם הגבוהה. כך שניתן להשאיר את הכספים בחברה לזמן בלתי ידוע/מוגבל.

עצמאיחברה בע”מ
הכנסה חייבת במס400,000 ₪הכנסה חייבת במס400,000 ₪
מס הכנסה96,011 ₪משיכת משכורת שנתית156,000 ₪
ביטוח לאומי60,840 ₪מס חברות על היתרה61,000 ₪
מס הכנסה במשכורת14,242 ₪
ביטוח לאומי במשכורת6720 ₪
סך הכל מס הכנסה וביטוח לאומי156,851 ₪סך הכל מס הכנסה וביטוח לאומי81,962 ₪
הפרש74,889 ₪

 

ניתן להציג זאת גם בזווית הסתכלות שונה, אדם שהרויח 500,000 ₪ בשנה, השתמש לצרכיו האישיים ב200,000 ₪, ואת השאר הוא מייעד להשקעה. אם הוא ישקיע את היתרה, אז הוא משקיע כסף שמקוצץ ב50% מס + מס ביטוח לאומי. לעומת זאת, בחברה, רווח כזה היה חייב במס של 23% בלבד, כך שהיתרה להשקעה גבוהה יותר.

תכנוני מס – הדרך לניצול מקסימלי של הזכויות

חברה לנותני שירותים

לנותני שירותים כמו עורכי דין, יועצים, סוכני ביטוח וכיו”ב שעשויים להרוויח סכומי כסף גבוהים, ויש להם כיוון רווחיות עתידי, ישנו תכנון מס מעניין. פתיחת חברה בע”מ, דרכה הם יעניקו את שירותיהם. ובמקביל יקבלו משכורת מהחברה בתור עובדי החברה.

חברה בתחילת דרכה צורכת הוצאות גדולות, ומנהליה עובדים שעות רבות, עדיין ללא הכנסות מספקות. כעצמאי – בעל העסק היה פטור ממס, או חייב בתשלום מס נמוך עקב ההכנסות הנמוכות. אולם אם הוא יעבוד כחברה בע”מ, ניתן למשוך משכורת מהחברה על עבודתו הרבה, עד לגובה הסכום בו הוא לא ישלם מס ברמת היחיד, עקב נקודות זכות, פנסיה, תרומות וכו’.

כתוצאה מכך, נוצר הפסד לחברה בגובה המשכורת שניטלה. ההפסד מועבר לשנים הבאות שיהיו רווחיות בעז”ה, ויהיו פטורות ממס עקב ההוצאות שנצברו בשנים הראשונות.

ובמספרים, בעל שליטה בחברה מעוניין למשוך משכורת של 10,000 ₪ ברוטו לחודש, ובשנה 120,000 ₪. במידה והחברה תהיה רווחית בשנה שלאחר מכן, והיא תרוויח סכום של 240,000 ₪, התוצאה תהיה 0 ₪ מס. מכיון שיש הוצאת שכר של 120,000 ₪ של השנה הנוכחית, ובנוסף יש קיזוז הפסד צבור של 120,000 ₪ של השכר ששולם בשנה הקודמת,  ובמספרים מדובר על הטבת מס של 60,000 ₪.

הערות לתכנון: א. יש לזכור כי במשיכת משכורת יש תשלום ביטוח לאומי, שבתור עצמאי הוא לא היה משולם, אלא אם היה רווח באותה שנה.

ב. יש לקחת בחשבון גם את ההיבט התזרימי של תשלום ביטוח לאומי. מכיון שבכל זאת מדובר על תקופת הקמת העסק, בה יש הוצאות רבות.

ג. יש לדעת כי פקיד השומה יכול לסווג את המשכורת בתור דיבידנד, ולא בתור משכורת, במידה וזה נראה מוזר. כך שיש לקחת את התכנון בפרופורציות הנכונות.

משיכת משכורת נמוכה מהחברה

ישנם בעלי שליטה בחברה, שמעדיפים למשוך משכורת נמוכה מאד ואף לא למשוך בכלל. זאת כדי לשמור על זכותם כבעלי הכנסה נמוכה, ולזכות בהטבות כמו הנחה בארנונה ועוד, היכולות להגיע לחיסכון של עשרות אלפי שקלים!

בעל שליטה: שכיר או עצמאי?

תכנון מס נוסף, מתאים לבעל השליטה המעוניין למשוך משכורת חודשית. ניתן לעשות זאת ע”י תלוש משכורת, או ע”י פתיחת תיק עצמאי ברמת היחיד, המעניק שירותי ניהול לחברה עם חשבונית מס.

ההבדל בין שכיר לעצמאי באופן כללי, ששכיר לא יכול לנכות הוצאות, ועצמאי יכול לנכות הוצאות רבות. לרוב, מי שעוסק דרך חברה בע”מ, מנכה את ההוצאות דרך החברה בע”מ. אך ישנן הוצאות שלא ניתן לנכות במלואן דרך החברה, אלא רק ברמת היחיד. מקרה נפוץ המדגים זאת הוא סעיף אחזקת רכב.

רכב מוגדר כהוצאה מעורבת, שכן הוא משמש לצורך החברה, אך גם לצרכים פרטיים. בעצמאי ישנם 2 מסלולי חישוב למס על רכב. האחד – 45% מהוצאות הרכב, והשני הוא ההפרש בין הוצאות הרכב לבין שווי השימוש ברכב.

בחברה בע”מ לעומת זאת, ישנו מסלול אחד והוא זקיפת שווי השימוש ברכב למי שמשתמש בו. כך כל ההוצאה מוכרת לחברה, ולמשתמש יש הכנסה בגובה שווי השימוש. שווי השימוש ברכב, מחושב באמצעות נוסחה מסוימת של רשות המיסים המגדירה את ההטבה של הנוסע ברכב.

כאשר בעל שליטה בחברה בע”מ רכש רכב חדש, שווי השימוש הוא גבוה, אך במצב בו הוא לא נוסע בו הרבה, בשיטת שווי השימוש ברכב הוא נרשם כמקבל הכנסה גבוהה, והוא חייב עליה במס.

במקרה כזה יש מקום לשקול את האפשרות שבעל השליטה יפתח תיק עצמאי, ואז הוא יוכל להשתמש במסלול 45% השייך ביחיד.

חברות שקופות

בארה”ב נפוץ מאד השימוש בחברות שקופות- חברה במישור המשפטי בלבד, הם נקראות llc. בישראל קיימים שני סוגים עיקריים של חברות שקופות:

חברה משפחתית

חברה משפחתית, היא חברה במישור המשפטי בלבד, שכל בעלי המניות בה, הם בני משפחה.

בעל סופרמרקט, נכווה ברותחין מתביעת נזק שנגרם ללקוח בחנותו. הוא מעוניין להגביל את אחריותו על נזקים עתידיים בחנות רק לחברה, ולא במישור האישי. מאידך, מצד מחזור הכספים, אין לו רווחים גבוהים המצריכים חברה בע”מ, או שהוא מעונין להשאיר את כל הרווחים במישור האישי, ואינו רוצה לשלם את המס על דיבידנד במשיכת רווחים.

מקרה נפוץ נוסף, בו שווה לחברה להתנהל כחברה משפחתית, הוא מצב בו הנישום המייצג – האדם שלפיו מחושב המס של החברה – הינו נכה ל”ע, המקבל פטור ממס הכנסה על יגיעה אישית עד לסכום של 602,400 ₪, שווה לחברה להתנהל כחברה שקופה.

עד עתה השימוש בחברה משפחתית היה רלוונטי לאנשים שרצו לחסוך את המס על הדיבידנד, בכך שניתן היה להפוך את החברה לחברה משפחתית, ולמשוך את הדיבידנד בתור חבות מס של היחיד, ללא חבות של המיסוי הדו שלבי. כיום, לאחר השינויים בחוק ההסדרים 2013-2014, סעיפי החוק הרלוונטים לחברה משפחתית השתנו באופן משמעותי, ולא ניתן להפוך חברה רגילה לחברה משפחתית. עד אז חברה משפחתית הייתה תכנון מס נפוץ כדי לחסוך במס על דיבידנד.

חברת בית

סוג נוסף של חברה שקופה, מתאימה רק להחזקת נכסי נדל”ן. מהפן המיסויי חישוב המס בה הינו לפי היחיד, אך בשונה מחברה משפחתית, הוא לפי חלקו היחסי של כל אחד מבעלי המניות.

חברת בית מתאימה במיוחד לשותפים בתחום הנדלנ”י.

תרומות – עובדות שכדאי לדעת

ארגוני צדקה רבים מפארים את הציבור הישראלי, רובם מוכרים לסעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

אך לא די לדעת למי לתרום, חשוב לדעת גם איך לתרום, תחת החברה, או היחיד.

תרומה אינה ניכוי מלא, אלא זיכוי קבוע, העומד על 35% מסכום התרומה. במידה והתורם הינו יחיד הנמצא בשיעור מס שולי של 10% הוא מרויח. אולם אם הוא נמצא על שיעור מס של 50% הוא הפסיד את 15 האחוזים אילו היה מדובר בניכוי.

בתרומה מחברה לעומת זאת, הזיכוי מוגבל רק לגובה מס חברות, העומד כיום על 23%. גם כאן לא מדובר בניכוי, והמשמעות היא שאם לחברה לא היו רווחים החייבים במס, אזי הזיכוי לא נחשב להפסד מצטבר.

לפני כל תרומה חשוב לשים לב למצב המס באותה שנה כדי לדעת אם לתרום דרך היחיד או דרך החברה. באופן כללי עדיף דרך היחיד, שכן כך הזיכוי גבוה יותר. אולם אם היחיד נמצא בהפסדים מעסקים אחרים. או שהוא מושך משכורת שאינה מגיעה לסף המס, עדיף לתרום דרך החברה.

יש לציין כי במשיכת משכורת יותר גדולה על מנת לנצל את הזיכוי, חייבים גם בתשלום לביטוח הלאומי, מה שיוצר לעיתים אי כדאיות בזיכוי התרומה ברמת היחיד, לעומת תרומה ברמת החברה.

אהבתם? שתפו!

רואים מעבר לחשבון

צוות המשרד שלנו מזמין אותך לעשות סדר אחת ולתמיד! הצטרף לנבחרת הלקוחות המרוצה ותהנה גם אתה משירות מושלם ורף גבוה של שביעות רצון.

שאלה? כתבו לנו!

תיאום שיחה טלפונית

מלאו את הטופס ונחזור אליכם בתוך 24 שעות!

פרטים נוספים:

טל: 03-5780203    | cpa@freilich.co